Clark Consult

 


Firma

 Perudina

 Consult

 Peru Rejser

 

Lars A. Clark

 Clark

 

Hjemmesider

 Netbiologen

 Undervisning

 Webiologen

 

 


Biolog: Lars A. Clark
 

Direktør

Uddannet Biolog, Hovedfag Zoologi og speciale i Etologi - har sidefag i Geologi og Geografi.

Har været ansat som forsker i Etologi (adfærdsbiologi) og har siden undervist i Miljølære, Miljøøkonomi og Miljøledelse.

 

 


Biolog: Jørgen Martinus
 

Økonomi chef

Uddannet Biolog, hovedfag Zoologi og miljø

Er landformand for Grøn Hverdag og redaktør af tidsskriftet Grøn Hverdag.


Marilu M. Clark
 

Ansvarlig for Sydamerikanske aktiviteter

Uddannet Pædagog / Ledelse / forretning

Er formand for Dansk-peruviansk Venskabsforening
Ansvarlig for rejser til Peru og hjælpearbejdet i Peru

Taler/skriver: dansk, engelsk samt spansk


Poul Evald Hansen
 

Chef Konsulent

Biolog
Miljøbiolog og datamatiker

Arbejder med naturopgaver omkring beskyttet natur, rødliste- og fredede arter, naturpjeje, frøer og salamandre m.v.  Poul  har arbejdet meget med botanik, plantekendskab  og naturpleje.
´Han kan  rådgive kommunerne omkring bekæmpelse af invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo, Gyldenris m.v.
Poul afholder kurser/Foredrag om landbrug og naturpolitik og laver svampekurser og kurser i botanik og naturkendskab.
Han har deltaget i det landsdækkende Atlas Flora Danica-projekt (1992-2009), som publiceres sidst i 2014

 

Slideshow Image Script